lørdag 18. mai 2013

Greit å rydde, men hva gjør en så?

Etter at vi fjernet torvtaket, satt vi igjen med mengder med plast og isopor. Det meste av isoporen er levert til kildesoretering, men plasten har vi ikke blitt kvitt.

Vi kjøpte inn noen store vedsekker på Felleskjøpet i Lyngdal og nå er all plast sortert og klar for henting. Men vi må nok vente til snøen legger seg til høsten/vinteren før vi får bonden vår til å frakte plasten til vegen og videre til bossplassen.
- Sendt ifra min iPad

Sommeren kom på besøk

Pinseaften kom sommeren til Haddelandsheia og hele Norge. I dag har det vært 23 grader og mye sol. En kan høre at bjørkeløvet spretter. Fuglene synger sine ulike sanger for å beskytte sitt revir og finne en make. I de fleste fuglekassene er der laget reir, men ingen egg foreløpig.
Kvinanda og taksvala er nå på plass, nå venter vi bare på rødstjerten.
Kvinanda er på plass.
Svart og hvit fluesnapper beskytter sitt revir.
Jernspurven er en ny art i år.
Gransangeren har en meget flott sangstemme.
Linnerla leter etter reirplass.
Bokfinken - han, er en fargerik og flott fugl.
- Sendt ifra min iPad