lørdag 18. mai 2013

Sommeren kom på besøk

Pinseaften kom sommeren til Haddelandsheia og hele Norge. I dag har det vært 23 grader og mye sol. En kan høre at bjørkeløvet spretter. Fuglene synger sine ulike sanger for å beskytte sitt revir og finne en make. I de fleste fuglekassene er der laget reir, men ingen egg foreløpig.
Kvinanda og taksvala er nå på plass, nå venter vi bare på rødstjerten.
Kvinanda er på plass.
Svart og hvit fluesnapper beskytter sitt revir.
Jernspurven er en ny art i år.
Gransangeren har en meget flott sangstemme.
Linnerla leter etter reirplass.
Bokfinken - han, er en fargerik og flott fugl.
- Sendt ifra min iPad

Ingen kommentarer: