tirsdag 2. april 2013

Skrekk og gru..

Slik så Riksveg 42 ut. Veien vi bruker hjem ifra fjellet - bare tilfeldigheter gjorde at det ikke var biler i nærheten, selv om påsketrafikken hjem ifra hyttene på fjellet 2. påskedag var stor på den tiden.