onsdag 17. november 2010

Fugler ved hytta i 2010 - tid for vinterforing.

Vi har hatt besøk av flere fugler ved hytta det siste året, totalt sett er det observert 40 arter. Her er noen av dem:
 Grankorsnebb

Svart og hvit fluesnapper
Gulsanger

Svartmeis

 Grønnsisik Bokfink

 Granmeis 
  Kjøttmeis

 Blåmeis

 Flaggspett

 
Toppmeis

Grønnfink

 Nøtteskrike 

Følgende 40 arter er observert rundt hytta:
Kjøttmeis
Blåmeis
Toppmeis
Løvmeis
Bokfink
Svart og hvit fluesnapper
Flaggspett
Dompapp
Fjellvåk
Kvinnand
Storfugl
Gjøk
Grønnspett
Taksvale
Linerle
Gulerle
Rødstrupe
Steinskvett
Gråtrost
Svarttrost
Gjerdesmett
Rødstjert
Munk
Svartmeis
Granmeis
Nøtteskrike
Svartkråke
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Grankorsnebb
Gråsisik
Gulspurv
Gulsanger
Fjæreplytt
Duetrost
Buskskvett
Måltrost
Kanadagås
Trekryper