lørdag 19. juni 2010

Stor aktivitet i fuglekasssene

i år er der Svarthvit Fluesnapper - bildet er en hunn på veg med mat til fuglekassen. Ellers har vi Kjøttmeis, Blåmeis og Rødstjert i kassene i år.