torsdag 26. april 2012

Ikke så særlig gledelig... vår tur neste gang.

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Konsesjon-til-Kvinesheia-vindkraftverk-/


NVE har gitt SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. Anlegget vil gi en kraftproduksjon på inntil 190 GWh, tilsvarende forbruket til cirka 9000 husstander.