torsdag 26. april 2012

Ikke så særlig gledelig... vår tur neste gang.

http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Konsesjon-til-Kvinesheia-vindkraftverk-/


NVE har gitt SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. Anlegget vil gi en kraftproduksjon på inntil 190 GWh, tilsvarende forbruket til cirka 9000 husstander.

1 kommentar:

November- symra sa...

Nei, det ser ut til at verdien av kraft er større i dette landet enn verdien av livskvalitet, Jeg lenker meg fast til Blåberg!Nå regnes ikke Kvinesheia og vårt område som villmark, men bør likevel vernes fordi villmarka vår stadig krymper og krymper....