lørdag 26. mai 2012

Svart og hvit fluesnapper

Den har funnet roen i en av våre fuglekasser. Fem av kassene har nå små blåe egg ifra snapperen.







- Sendt ifra min iPad